ShinyLips
(シャイニーリップス)

PROFILE

AKINA(Vo)、MEW(Gt)、TATSUYA(Key)